• Oferta edukacyjna przedszkola

    • Praca dydaktyczna, opiekuńczo i wychowawcza prowadzona jest zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego i przyjętymi do realizacji programami:

     1. „ABC Program Wychowania przedszkolnego XXI Wieku’’- Anna Łada- Grodzicka
     2. ,,W kręgu zabawy” Jadwiga Pytlarczyk zmodyfikowany przez Grażynę Gas, Barbarę Piekarczyk
     3. „Nasze przedszkole” Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci .- Wiesława Żaba – Żabińska ,Małgorzata Kwaśniewska
     4. ,,Dziecięca matematyka” (elementy). Edyta Gruszczyk –Kolczyńska
     5. ,, Z Misiem Tulisiem wesoło i bezpiecznie " . Maria Goleń
     6. Program promocji zdrowia psychicznego ,,Przyjaciele Zippiego”. Partnership For Children
     7. Ogólnopolski program informacyjno- promocyjny ,, 5 porcji warzyw , owoców lub soku’’
     8. Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej pt ,, Czyste powietrze wokół nas" J.Szymborski ,W.Zatoński , Z.Juczyński , T.Kowalczyk, M.Lewandowska , N.Ogińska – Bulik , A. Dobrowolska , A.Dzielska

      

     Ponadto pracujemy w oparciu o własne programy autorskie

     1. Program autorski ,,Nauka czytania i pisania dla każdego przedszkolaka’’ Grażyna Gas, Barbara Piekarczyk
     2. Program autorski ,,Zabawa w teatr’’ Kazimiera Malcherczyk, Lucyna Kołodziejczyk , Wiesława Kała
     3. Program profilaktyczny z zakresu edukacji zdrowotnej przeznaczony dla dzieci przedszkolnych ( 3, 4 ,5 i 6-letnich ) pt ,, Moje zdrowie zależy ode mnie’’ Barbara Piekarczyk , Marzena Deszczyńska , Natalia Sabljak

      

     W swojej pracy dydaktyczno- wychowawczej wykorzystujemy również nowatorskie metody pracy:

     • wybrane elementy z pedagogiki zabawy
     • metodę gimnastyki twórczej R.Labana
     • metodę gimnastyki twórczej i rytmicznej M.A. Kniessów
     • metodę Ruchu Rozwijającego wg.W.Sherborne
     • metoda C.Orffa
     • wybrane elementy kinezjologii Dennisona
     • metoda dr. E.Gruszczyk – Kolczyńskiej
     • metoda aktywnego słuchania muzyki –B. Strauss
     • techniki relaksacyjne
     • techniki C. Freineta

      

     Oferujemy dodatkowe zajęcia bezpłatne:

     1. Język angielski – odbywa się 2 x w tygodniu - dla grupy dzieci ; 3- letnich , 4- letnich , 5- letnich , 6- letnich
     2. Religia - odbywa się 2 x w tygodniu - dla grupy dzieci ; 5- letnich , 6- letnich

      

  • Kontakty

   • Przedszkole nr 8
   • p8@chorzow.eu
   • (+32) 2465091 Godziny otwarcia Przedszkola: 6.00 -17.00
   • ul. Kochanowskiego 18 41-506 Chorzów Poland
   • p8@chorzow.eu
   • 6.00 - 17.00
   • p8_dyrektor@chorzow.eu
   • /przedszkole8chorzow/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych