• Oferta edukacyjna przedszkola

    • Praca dydaktyczna, opiekuńczo i wychowawcza prowadzona jest zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego i przyjętymi do realizacji programami:

     1. "Trefliki w przedszkolu" D. Kossakowska
     2. "W kręgu zabawy" J.Pytlarczyk zmodyfikowany przez G.Gas i B.Piekraczyk
     3. "Zabawy z porami roku" I.Lewkowicz
     4. "Przedszkolaki w akcji" A.Stalmach, K.Mucha, I.Piertucha

      

     Ponadto pracujemy w oparciu o opracowny przez Radę Pedagogiczną 

     1. Program Promocji Zdrowia na lata 2023 - 2025 "W zdrowym ciele zdrowy duch"


     W swojej pracy dydaktyczno- wychowawczej wykorzystujemy również nowatorskie metody pracy:

     • wybrane elementy z pedagogiki zabawy
     • metodę gimnastyki twórczej R.Labana
     • metodę gimnastyki twórczej i rytmicznej M.A. Kniessów
     • metodę Ruchu Rozwijającego wg.W.Sherborne
     • metoda C.Orffa
     • wybrane elementy kinezjologii Dennisona
     • metoda dr. E.Gruszczyk – Kolczyńskiej
     • metoda aktywnego słuchania muzyki –B. Strauss
     • techniki relaksacyjne
     • techniki C. Freineta

      

     Oferujemy dodatkowe zajęcia bezpłatne:

     1. Język angielski – odbywa się 2 x w tygodniu - dla grupy dzieci ; 3- letnich , 4- letnich , 5- letnich , 6- letnich
     2. Religia - odbywa się 2 x w tygodniu - dla grupy dzieci ; 5- letnich , 6- letnich
     3. Kółka zainteresowań w poszczególnych grupach

      

  • Kontakty

   • Przedszkole nr 8
   • (+32) 2465091 Godziny otwarcia Przedszkola: 6.00 -17.00
   • ul. Kochanowskiego 18 41-506 Chorzów Poland
   • 6.00 - 17.00
   • /przedszkole8chorzow/SkrytkaESP
   • Na podstawie art.37.7 RODO informujemy, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest pan Zdzisław Korzuch, mail:biuro@bitprotect.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych