• Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023

    •  

     REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

      

     Wyniki rekrutacji uzupełniającej 27.06.2022r.:

     Lista_kandydatow_przyetych_dzieci_starsze_i_mlodsze_rek._usupeln_P8.pdf

      

      

     Przypominamy, że kandydat zakwalifikowany nie jest jeszcze przyjęty.

     Do 24.06  należy donieść potwierdzenie woli.

      

     Lista_zakwalifikowanych_r._uzupelniajaca_2022.pdf

      

      

      

      

     Rekrutacja uzupełniająca dla dzieci, które chcą uczęszczać do naszego przedszkola od września 2022r. rusza

     30 MAJA 2022r. o godz. 8.00

      

     Aby zalogować się do systemu rekrutacyjnego należy wejść na stronę:

      

     https://chorzow.przedszkola.vnabor.pl

      

     HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W  REKRUTACYJNYM  POSTEPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ, PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO CHORZÓW, NA ROK SZKOLNY 2022/2023.

      

     1. Rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjecie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzajacymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

     Od 30.05.2022 godz. 8.00  do 06.06.2022  godz. 15.00

     2. Weryfikacja w systemie w Przedszkolu pierwszego wyboru przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzajacych spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

     Od 30.05.2022  god. 8.00   do 10.06.2022

     3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

     15.06.2022  god. 9.00

     4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

     Od 15.06.2022 godz. 9.00  do26.06.2022  do godz. 15.00

     5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjetych i nieprzyjętych. 27.06.2022  godz. 9.00.

     LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA 

     Lista_kandydatow_przyjetych_P8.pdf

     Lista_kandydatow_nieprzyjetych_z_pierwszej_preferncji_P8.pdf

     Lista_kandydatow_przyjetych_i_nieprzyjetych_w_postepowaniu_rekrutacyjnym_P8.pdf

      

     WYNIKI REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

     Lista_dzieci_zakwalifikowanych_P08.pdf

     Lista_dzieci_niezakwalifikowanych_P08.pdf

     Rodzicie dzieci zakwalifikowanych proszeni są o wypełnienie potwierdzenia woli i dostarczenie je do przedszkola lub wypełnienie potwierdzenia na miejscu w przedszkolu.

      

     REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

     Poniżej zamieszczamy wykaz dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku. Oczywiście załączniki zależą od tego, co zaznaczyliście Państwo we wniosku. I tak, jeżeli ktoś zaznaczył wielodzietność to musi dołączyć oświadczenie, a gdy dziecko uczęszcza do żłobka, konieczne jest zaświadczenie ze żłobka. 

     Przymujemy tylko kompletne dokumenty, czyli wniosek + załączniki.

      

     DOKUMENTY REKRUTACYJNE PRZYJMUJE INTENDENT W GODZINACH:

     PONIEDZIAŁEK 6.00 - 14.00

     WTOREK 6.00 - 14.00

     ŚRODA 8.00 - 16.00

     CZWARTEK 6.00 - 14.00

     PIĄTEK 6.00 - 14.00

      

     Rekrutacja dla dzieci, które chcą uczęszczać do naszego przedszkola od września 2022r. rusza

     28 LUTEGO 2022r.

      

     Aby zalogować się do systemu rekrutacyjnego należy wejść na stronę:

      

     https://chorzow.przedszkola.vnabor.pl

      

     HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTEPOWANIU REKRUTACYJNYM I POSTEPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ, PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO CHORZÓW, NA ROK SZKOLNY 2022/2023.

      

     1. Rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjecie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzajacymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

     Od 28.02.2022 godz. 8.00  do  11.03.2022  godz. 15.00

     2. Weryfikacja w systemie w Przedszkolu pierwszego wyboru przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzajacych spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

     Od 28. 02.2022  god. 8.00   do 25.03.2022

     3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

     30.03.2022  god. 9,00

     4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

     Od 30.03.2022 godz. 9.00  do 12.04.2022  do godz. 15.00

     5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjetych i nieprzyjętych. 13.04.2022  godz. 9.00.

     Szczegółowe informacje dostępne na stronie: 

     https://mieszkancy.chorzow.eu/article/rekrutacja-do-chorzowskich-przedszkoli-i-szkol-2

      

     UWAGA!!

     Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji prosimy rodziców dzieci, które w roku szkolnym  2022/2023 będą kontynuowały wychowanie przedszkolne w naszej placówce o wypełnienie deklaracji oraz jej zwrot w nieprzekraczalnym terminie

     do 22 lutego 2022r. do g. 15.00

     Nie złożenie deklaracji jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu od września 2022r..

     Deklaracje można pobrać u woźnych lub Dyrektora i złożyć u pani Intendent lub Dyrektora.

     Konieczny jest podpis osoby składającej deklarację.

      

      


      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Przedszkole nr 8
   • (+32) 2465091 Godziny otwarcia Przedszkola: 6.00 -17.00
   • ul. Kochanowskiego 18 41-506 Chorzów Poland
   • 6.00 - 17.00
   • /przedszkole8chorzow/SkrytkaESP
   • Na podstawie art.37.7 RODO informujemy, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest pan Zdzisław Korzuch, mail:biuro@bitprotect.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych