• Zaczynamy! 1.09.2020

     •  Szanowni Rodzice,

      Przyprowadzając pierwszego września dziecko do przedszkola prosimy o dostoswanie się doobowiązujących w Przedszkolu procedur związanych z sytuacją edpidemiczną:

      Przyprowadzanie dziecka do placówki

      1. Rodzic przyprowadzając dziecko do przedszkola oczekuje na pracownika w przedsionku. Nie wchodzi do budynku. W przedsionku może znajdować się tylko jeden rodzic ze swoim  dzieckiem lub dziećmi.
      2. Rodzic powiadamiania dzwonkiem przy drzwiach pracownika placówki o przyprowadzeniu dziecka. Rekomendujemy naciśnięcie dzwonka w rękawiczce, przez np. chusteczkę lub po wcześniejszym zdezynfekowaniu rąk (rodzic/opiekun dziecka zaopatruje się sam w środki ochrony osobistej)
      3. Rodzic cierpliwie czeka na pojawienie się pracownika placówki, który przeprowadzi wstępny wywiadu na temat stanu zdrowia dziecka i jego samopoczucia oraz dokona pomiaru temperatury dziecka. Dziecko z temperaturą do 37st.C może uczestniczyć w zajęciach opiekuńczych na terenie placówki.
      4. Zobowiązuje się rodziców do utrzymywania co najmniej 2 metrowych odległości od innych osób w tym pracownika przedszkola.
      5. W przypadku stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w zajęciach opiekuńczych, pracownik placówki odbiera dziecko od rodziców, odpowiedzialny za zaprowadzenie dziecka do szatni, pomoc w przebraniu się, umycie z dzieckiem rąk, zaprowadzenie do wyznaczonej sali. Pracownik przekazuje nauczycielowi zdobyte w wywiadzie informacje.
      6. Zobowiązuje się rodziców do przypilnowania, aby dzieci nie przyniosły do placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek z domu.
      7. Do placówki dzieci należy przyprowadzać do godziny 8.15. Po tej godzinie przedsionek jest dezynfkowny i placówka nie będzie przyjmowała dzieci.

       

      1. Odbieranie dziecka z placówki
      1. Rodzic odbiera dziecko przy wejściu frontowym.
      2. Rodzic powiadamia dzwonkiem do drzwi pracownika placówki o przybyciu do przedszkola w celu odbioru dziecka.
      3. Rodzic oczekuje na dziecko w wyznaczonym do tego miejscu utrzymując co najmniej 2 metry odstępu od innych ludzi.
      4. Pracownik placówki odbiera dziecko z sali, myje z nim ręce, pomaga ubrać się w szatni i prowadzi do rodzica.
      5. Wszelkie informacje rodzice otrzymują od nauczycieli poprzez kontakt telefoniczny, oraz od pracownika odprowadzającego dziecko.

      Dziękujęmy i zapraszamy!

     • Nowy rok szkolny 2020/2021

     • Uspokajamy wszystkich rodziców - zaczynamy nowy rok szkolny zgodnie z planem, oczywiście przestrzegając  wytycznych i obostrzeń związanych z sytuacją epidemiczną. Proszę śledzić naszą stronę - zakładka "Rok szkolny 2020/2021", tam będą się pojawiały wszystkie ważne informację związane z orgrnizacją nowego roku, zebraniami dla rodziców oraz obowiązującymi w Przedszkolu obostrzeniami.

   • Kontakty

    • Przedszkole nr 8
    • ossemka@poczta.fm
    • (+32) 2465091 Godziny otwarcia Przedszkola: 6.00 -17.00
    • ul. Kochanowskiego 18 41-506 Chorzów Poland
    • ossemka@poczta.fm
    • ossemka@poczta.fm
  • Galeria zdjęć

    brak danych