• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

     • Przedszkole nr 8 w Chorzowie otrzymała w 2023 r. dofinansowanie na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania w latach 2021-2025 organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych (Dz.U. z 2021 r poz. 1675).

      Wysokość wsparcia finansowego wynosi 3 000,00 zł, przy wkładzie własnym Miasta Chorzów w wysokości 750,00 zł, łączna kwota dotacji wynosi 3 750,00 zł.

       

      Nasze Przedszkole otrzymało dofinansowanie w ramach  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Zatem kontynuujemy naszą przygodę z czytelnictwem i książkami!

      Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

      #NarodowyProgramRozwojuCzytelnictwa2.0,

      #MinisterstwoKulturyDziedzictwaNarodowegoiSportu 

      #MinisterstwoEdukacjiiNauki
      #UrządMiastaChorzów

   • Kontakty

    • Przedszkole nr 8
    • (+32) 2465091 Godziny otwarcia Przedszkola: 6.00 -17.00
    • ul. Kochanowskiego 18 41-506 Chorzów Poland
    • 6.00 - 17.00
    • /przedszkole8chorzow/SkrytkaESP
    • Na podstawie art.37.7 RODO informujemy, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest pan Zdzisław Korzuch, mail:biuro@bitprotect.pl
  • Galeria zdjęć

    brak danych