• WAŻNE!

     • DRODZY RODZICE!   

       

      W związku z ogłoszonymi wytycznymi MEN-u z dnia 29.04.br dotyczącymi otwarcia przedszkoli, Dyrektor Przedszkola nr 8 w Chorzowie zwraca się z prośbą o zgłaszanie konieczności przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

      Decyzja ta jest uzależniona od wykonywanej pracy zawodowej, pierwszeństwo mają:

      - pracownicy ochrony zdrowia;

      - służby mundurowe;

      - pracownicy handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

      niemogących pogodzić pracy  z opieką nad dzieckiem w domu.

      Pomimo zachowania odpowiednich procedur higienicznych, środków ostrożności należy być świadomym, iż pobyt dziecka w przedszkolu stanowi zagrożenie zarażenia się koronawirusem.

      W związku z diagnozowaniem Waszych potrzeb prosimy o informację zwrotną z podaniem                      wykonywanego zawodu przez oboje rodziców wyłącznie drogą e-mailową do wychowawców grup:

      Sowy: sowyprzedszkolenr8@op.pl

      Kotki: kotkiprzedszkolenr8@op.pl

      Misie: misieprzedszkolenr8@op.pl

      Biedronki: biedronki.przedszkolenr8@op.pl

       

      Prosimy sprawę potraktować jako pilną i udzielić odpowiedzi  do 4 maja do godz. 15.00.

                                                                                                                               

                                                                                                                            Z poważeniem

                                                                                                                                 Dyrektor Maja Thamm

       

     • Kontynuacja zdalnego nauczania

     • Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji, w związku z trwającą pandemią, zdalna nauka będzie kontynuowana do 24 maja 2020r.. Nasi nauczyciele codziennie udostępniają materiały i zadania dla dzieci na naszej stronie internetowej w zakładce Zdalne nauczanie.

     • Wielkanoc 2020

     • Szanowni Państwo,

      Jak Państwu zapewne wiadomo do 26 kwietnia nie wrócimy do Przedszkola. Obecny czas wymaga od nas wielu nowych umiejętności i ogromnej dawki cierpliwości. Tym bardziej cenię Państwa obecność i pomoc jaką dostajemy. Każdy sygnał od dziecka i od jego rodzica jest dla nas niezwykle ważny, daje motywację do dalszej pracy i pozwala nam przetrwać obecną sytuację. Dziękuję!

      Swoje podziękowania przekazuję także nauczycielom, którzy w ostatnim czasie nauczyli się wielu nowych rzeczy i całkowicie przebudowali sposób nauczania i pracy.

      Ze swojej strony chcę wszystkim życzyć przede wszystkim zdrowych, radosnych, spokojnych Świąt Wielkanocnych. Niech ten świąteczny czas pozwoli choć na chwilę zapomnieć o szybko zmieniającej się rzeczywistości. Wesołych Świąt!

      Z wyrazami szacunku                                                                                                                                                Dyrektor Przedszkola                                                                                                                                                Maja Thamm

       

     • MAMY TO! ZESTAW SENSORYCZNY TRAFI DO DZIECI!

     •  DZIĘKUJEMY!!! ŚWIĘTUJEMY!!!

      MAMAY TO! UDAŁO SIĘ!!!

      Nasz pierwszy cel z aplikacji mobilnej został zrealizowany! Zebraliśmy 600 zł w ciągu 3 tygodni. Zestaw sensroyczny będzie czekał na dzieci w naszym Przedszkolu. Nie zrobilibyśmy tego bez uprzejmości Ruchu Chorzów i Sportbonus, którzy pomogli nam wdrożyć naszą mobilną aplikację. Z dumą informujemy, że jesteśmy pierwszym Przedszkolem w Polsce z takim rozwązaniem. Dzięki naszej aplikacji, robiąc zakupy w ponad 1100 sklepach wspieramy nasze Przedszkole. Przystępujemy do realizacji kolejnego celu, a pomaga nam w tym ponad 100 pobrań. Aplikacja jest też wykorzystywana do komunikacji między przedszkolem, a rodzicami i rodzicami między sobą. Dzięki aplikacji można przekazywać rodzicom pomysły na zajęcia do wykorzystania w domu, a nauczyciele mogą mieć kontakt z dziećmi.

      Dziękujemy rodzicom, sympatykom przedszkola i wszystkim wspierającym, za pomoc w realizacji naszego celu!

     • Zdalne nauczanie

     • Od 25.03.2020r. nauczyciele realizują zdalne nauczanie z wykorzystaniem naszej strony i aplikacji Przedszkola. Proszę o korystanie z materiałów zamieszczanych w zakładce Zdalne nauczanie. Wykonane przez dzieci zadania i prace możecie Państwo prezentować w naszej mobilnej aplikacji.

      Jeżli potrzebują Państwo skontaktować się z nauczycielami, prosimy korzystać z maili:

      sowyprzedszkolenr8@op.pl, kotkiprzedszkolenr8@op.pl, misieprzedszkolenr8@op.pl,

      biedronki.przedszkolenr8@op.pl lub z aplikacji Przedszkola.

     • Poradnia Psychologiczno - Pedgogiczna w Chorzowie

     • Proadnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chorzowie służy wsparciem psychologicznym i konsultacjami . Umawiamy telefonicznie. Można również pisać na naszą stronę ppp.chorzow@gmail.com Sekretariat czynny jest codziennie od 8.00 do 15.00. Codziennie również odbywają się dyżury naszych pracowników w podanych godzinach.

     • Zawieszenie zajęć w przedszkolu!

     • https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

      Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

      Rodzicu,

      • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
      • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
      • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
      • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
      • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
      • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.
     • Rekrutacja 2020/2021

     • ZAPRASZAMY DO NASZEGO PRZEDSZKOLA 

      Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 będzie prowadzona w formie elektronicznej. Zapisy będą trwały od 02.03.2020r. do16.03.2020r. do godz. 15.00. Aby wypełnić wniosek należy wejść na stronę:

      https://przedszkola-chorzow.nabory.pl/

      Wydrukowany wniosek wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (placówka wymieniona na wniosku jako pierwsza).

      Szczegóły w zakładce Rekrutacja.

     • Aktualności

     • ZEBRANIE

      Serdecznie zapraszamy rodziców na zebranie, które odbędzie się

      10 lutego 2020r. o godzinie 17.00.

      Omówimy tematy związne z rekrutacją oraz dyżurami wakacyjnymi. 

      ZAPRASZAMY 

     • Rekrytacja na rok szkolny 2019/2020

     • Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

      Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 odbywa się w systemie elektronicznym.
      W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3, 4, 5 i 6 letnie urodzone w latach 2013, 2014 2015 i 2016 zamieszkałe na terenie gminy Chorzów. 

      Dzieci sześcioletnie są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego – na podstawie art. 31, ust. 4 Ustawy Prawo Oświatowe. Oddziały zerowe mieszczą się w szkołach podstawowych: SP 12 z Oddz. Integr., SP 15, SP 17, SP 37.
      Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (kierowane do oddziału specjalnego lub integracyjnego) przyjmowane są poza rekrutacją. W celu zapisania dziecka do przedszkola rodzic powinien zgłosić się w terminie do 30 kwietnia do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z uzupełnionym wnioskiem – zał. 1do Zarządzenia Nr OR.101.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 maja 2018 r.

      Zasady rekrutacji
      Zapisy w formie elektronicznej będą trwały od 11 marca do 21 marca 2019r. Otwarcie systemu elektronicznego dla rodzica/ opiekuna prawnego nastąpi 11 marca br. o godz. 8.00 Można wybrać maksymalnie trzy placówki, pamiętając że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Formularz elektroniczny należy wypełnić w systemie i wydrukować. Wydrukowany wniosek wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza).

      Aby zalogować się do systemu rekrutacyjnego należy wejść na stronę: www.chorzow.przedszkola.vnabor.pl. 

      Ważne terminy:

      - Otwarcie systemu dla rodziców – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału w szkole podstawowej: od 11 marca, godz. 8.00 do 21 marca 2019 r. godz.15.00

      Wydrukowany wniosek wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w naszej placówce, wyłącznie wtedy, jeżeli nasze przedszkole zostało wskazane we wniosku jako pierwsze.

      w terminie:

        11marca w godzinach 8.00 – 16.00

        12– 20 marca w godzinach 8.00 – 16.00 (z wyjątkiem piątku 15 marca)

        oraz 21 marca w godzinach 8.00 – 15.00

       

      - Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:                             

         10 kwietnia 2019 r. godz. 9.00
      - Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania:                        

      od 10 kwietnia 2019r. godz. 9.00 do 19 kwietnia 2019 r.godz.15.00
      Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 24 kwietnia 2019r. godz. 9.00

       

       

      WYKAZ DOKUMENTÓW DOSTARCZONYCH PRZEZ RODZICÓW NIEZBĘDNYCH W PROCESIE REKRUTACJI

       

      1.      Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów podstawowych (ustawowych) tj.:

      1.1  oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wniosek)

      1.2  oświadczenie dotyczące samotnego wychowywania kandydata w rodzinie (wniosek)

      1.3  inne informacje o kandydacie (wniosek)

      1.4  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku                    o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1984)

      1.5  prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

      1.6  dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 roku poz. 575,1583 i 1860)

       

      2.      Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów dodatkowych ( gminnych) określonych przez organ prowadzący:

      2.1  oświadczenie od każdego rodzica lub rodzica samotnie wychowującego dziecko o pracy zawodowej/prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym (wniosek)

      2.2  oświadczenie rodzica w sprawie rodzeństwa uczęszczającego do wybranego przedszkola (wniosek)

      2.3  oświadczenie rodzica, że dziecko w roku składania wniosku korzysta ze zorganizowanej formy opieki nad dzieckiem do lat 3 zgodnie z ustawa z dnia 2 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który prowadzona jest rekrutacja (wniosek)

      2.4  oświadczenie rodziców o odprowadzaniu podatku na rzecz gminy Chorzów (dokument dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce „pliki do pobrania”)

      3.    Dokumenty, o których mowa w pkt. 1.4, 1,5 mogą być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu, wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.

     • Audycja muzyczna

     • W dniu 4 października w naszym przedszkolu odbyła się Audycja Muzyczna pt. "Mały Patriota".

      Dzieci wysłuchały pięknych patriotycznych pieśni

      oraz miały okazję wykazać się wiedzą na temat symboli narodowych.

      Odśpiewały taże Hymn Polski nie tylko w godnej postawie, ale też całym sercem.

     • Dzień Przedszkolaka

     • 20 września obchodziliśmy w Przedszkolu Dzień Przedszkolaka.

      W grupach Żabek i Misiów był to ważny dzień, ponieważ dzieci zostały pasowane na przedszkolaków.

      A na dzieci starsze z grupy Sówek i Jeży czekły konkurencje i zabawy

      pozwalające wykazać się zdobytymi w przedszkolu umiejętnościami.

    • Dzień Przedszkolaka - Ogłoszenie
     • Dzień Przedszkolaka - Ogłoszenie

     • W najbliższy czwartek tj. 20 września

      obchodzimy "Dzień Przedszkolaka".

      Dla naszych najmłodszych dzieci (tj. 3 latków)

      będzie to jednocześnie 

      Dzień Pasowania na Przedszkolaka.

    • Uwaga
     • Uwaga

     • Zebranie z rodzicami odbędzie się 11 września 2018 r. (tj. wtorek) o godz. 17:00

  • Kontakty

   • Przedszkole nr 8
   • (+32) 2465091 Godziny otwarcia Przedszkola: 6.00 -17.00
   • ul. Kochanowskiego 18 41-506 Chorzów Poland
   • 6.00 - 17.00
   • /przedszkole8chorzow/SkrytkaESP
   • Na podstawie art.37.7 RODO informujemy, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest pan Zdzisław Korzuch, mail:biuro@bitprotect.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych