• Aktualności

     • ZEBRANIE

      Serdecznie zapraszamy rodziców na zebranie, które odbędzie się

      10 lutego 2020r. o godzinie 17.00.

      Omówimy tematy związne z rekrutacją oraz dyżurami wakacyjnymi. 

      ZAPRASZAMY 

     • Rekrytacja na rok szkolny 2019/2020

     • Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

      Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 odbywa się w systemie elektronicznym.
      W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3, 4, 5 i 6 letnie urodzone w latach 2013, 2014 2015 i 2016 zamieszkałe na terenie gminy Chorzów. 

      Dzieci sześcioletnie są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego – na podstawie art. 31, ust. 4 Ustawy Prawo Oświatowe. Oddziały zerowe mieszczą się w szkołach podstawowych: SP 12 z Oddz. Integr., SP 15, SP 17, SP 37.
      Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (kierowane do oddziału specjalnego lub integracyjnego) przyjmowane są poza rekrutacją. W celu zapisania dziecka do przedszkola rodzic powinien zgłosić się w terminie do 30 kwietnia do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z uzupełnionym wnioskiem – zał. 1do Zarządzenia Nr OR.101.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 maja 2018 r.

      Zasady rekrutacji
      Zapisy w formie elektronicznej będą trwały od 11 marca do 21 marca 2019r. Otwarcie systemu elektronicznego dla rodzica/ opiekuna prawnego nastąpi 11 marca br. o godz. 8.00 Można wybrać maksymalnie trzy placówki, pamiętając że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Formularz elektroniczny należy wypełnić w systemie i wydrukować. Wydrukowany wniosek wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza).

      Aby zalogować się do systemu rekrutacyjnego należy wejść na stronę: www.chorzow.przedszkola.vnabor.pl. 

      Ważne terminy:

      - Otwarcie systemu dla rodziców – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału w szkole podstawowej: od 11 marca, godz. 8.00 do 21 marca 2019 r. godz.15.00

      Wydrukowany wniosek wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w naszej placówce, wyłącznie wtedy, jeżeli nasze przedszkole zostało wskazane we wniosku jako pierwsze.

      w terminie:

        11marca w godzinach 8.00 – 16.00

        12– 20 marca w godzinach 8.00 – 16.00 (z wyjątkiem piątku 15 marca)

        oraz 21 marca w godzinach 8.00 – 15.00

       

      - Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:                             

         10 kwietnia 2019 r. godz. 9.00
      - Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania:                        

      od 10 kwietnia 2019r. godz. 9.00 do 19 kwietnia 2019 r.godz.15.00
      Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 24 kwietnia 2019r. godz. 9.00

       

       

      WYKAZ DOKUMENTÓW DOSTARCZONYCH PRZEZ RODZICÓW NIEZBĘDNYCH W PROCESIE REKRUTACJI

       

      1.      Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów podstawowych (ustawowych) tj.:

      1.1  oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wniosek)

      1.2  oświadczenie dotyczące samotnego wychowywania kandydata w rodzinie (wniosek)

      1.3  inne informacje o kandydacie (wniosek)

      1.4  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku                    o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1984)

      1.5  prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

      1.6  dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 roku poz. 575,1583 i 1860)

       

      2.      Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów dodatkowych ( gminnych) określonych przez organ prowadzący:

      2.1  oświadczenie od każdego rodzica lub rodzica samotnie wychowującego dziecko o pracy zawodowej/prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym (wniosek)

      2.2  oświadczenie rodzica w sprawie rodzeństwa uczęszczającego do wybranego przedszkola (wniosek)

      2.3  oświadczenie rodzica, że dziecko w roku składania wniosku korzysta ze zorganizowanej formy opieki nad dzieckiem do lat 3 zgodnie z ustawa z dnia 2 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który prowadzona jest rekrutacja (wniosek)

      2.4  oświadczenie rodziców o odprowadzaniu podatku na rzecz gminy Chorzów (dokument dostępny w systemie rekrutacyjnym w zakładce „pliki do pobrania”)

      3.    Dokumenty, o których mowa w pkt. 1.4, 1,5 mogą być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu, wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.

     • Audycja muzyczna

     • W dniu 4 października w naszym przedszkolu odbyła się Audycja Muzyczna pt. "Mały Patriota".

      Dzieci wysłuchały pięknych patriotycznych pieśni

      oraz miały okazję wykazać się wiedzą na temat symboli narodowych.

      Odśpiewały taże Hymn Polski nie tylko w godnej postawie, ale też całym sercem.

     • Dzień Przedszkolaka

     • 20 września obchodziliśmy w Przedszkolu Dzień Przedszkolaka.

      W grupach Żabek i Misiów był to ważny dzień, ponieważ dzieci zostały pasowane na przedszkolaków.

      A na dzieci starsze z grupy Sówek i Jeży czekły konkurencje i zabawy

      pozwalające wykazać się zdobytymi w przedszkolu umiejętnościami.

    • Dzień Przedszkolaka - Ogłoszenie
     • Dzień Przedszkolaka - Ogłoszenie

     • W najbliższy czwartek tj. 20 września

      obchodzimy "Dzień Przedszkolaka".

      Dla naszych najmłodszych dzieci (tj. 3 latków)

      będzie to jednocześnie 

      Dzień Pasowania na Przedszkolaka.

    • Uwaga
     • Uwaga

     • Zebranie z rodzicami odbędzie się 11 września 2018 r. (tj. wtorek) o godz. 17:00

     • Rodzic, który prowadzi dziecko do przedszkola powinien mieć:

      - Uśmiech na twarzy, ponieważ dziecko dokładnie go obserwuje. Wyczytuje dla siebie informacje, według któryh nastraja sie pozotywnie lub negatywnie na cały dzień;

      - Zaufanie do nauczycieli i osób sprawujących opiekę nad dzieckiem;

      - 100% pewności, że dziecko sobie poradzi.

    • 3 Września spotykamy się w przedszkolu
     • 3 Września spotykamy się w przedszkolu

     • Witamy w nowym roku szkolnym i życzymy:

      Dzieciom wspaniałej zabawy, nowych doświadczeń, miłych kolegów, uśmiechu każdego dnia.

      Rodzicom hartu ducha przy rozstaniu się ze swoją pociechą, zadowolenia z opieki nad dzieckiem.

      Sobie nowych pomysłów,owocnej współpracy z rodzicami.

      Rada pedagogiczna

    • Wakacje
     • Wakacje

     • Wszystkim Rodzicom

      dziękujemy za współnie spędzony rok.

      Dziękujemy za współpracę, cenne uwagi, wspracie.

      Liczymy na kontynuację w przyszłym roku szkolnym.

       

      Wszytkim Rodzinom życzymy:

      słonecznych wakacji, wielu wspaniałych przygód,

      które niech zawsze kończą się szczęśliwie.

      Radości z czasu spęczonego z bliskimi,

      spotkania nowych przyjaciół,

      miłej i udanej zabawy,

      bezpiecznych podróży.

      I abyście pełni wrażeń i sił,

      z dobrym humorem wrócili do Nas.

       

      Dyrekcja oraz Personel Przedszkola

       

     • Plan wycieczki do Rud Raciborskich

     • 1.Przyprowadzanie dzieci do Przedszkola do godz. 7:30

      2.Śniadanie o godzinie 7:45

      3.Wyjazd na wycieczkę o godzinie 9:00

      4.Przyjazd do Rud Raciborkich ok. godziny 10:00

      5.Pobyt w Rudach Raciborskich ok. do godziny 13:30

      6.Powrót do Przedszkola ok. godziny 14:30

      7.Po powrocie do Przedszkola dla dzieci będzie przygotowana zupa pomidorowa z makaronem

       

      Proszę o przygotowanie dzieciom na wycieczkę właściwego ubrania:

      1.pełne obuwie

      2.wygodne spodnie

      3.trykotka

      4.bluza lub sweterek

      5.cieńka kurtka przeciwdeszczowa

      6.czapka z daszkiem

       

      Proszę nie przygotowywać dzieciom na wycieczkę prowiantu!!!!

       

      Na wycieczkę będą zabrane dla każdego dziecka:

      - bułka kajzerka z maslem i żółtym serem

      - mała drożdżówka

      - wafelek

      - banan

      - butelka wody mineralnej niegazowanej o poj. 0,5l - butelki będą podpisane (dodatkowo będzie zabrana woda w dużych butelkach)

       

      Rodziców dzieci, które mają problemy z chorobą lokomocyjną proszę o przekazanie informacji nauczycielom i przygotowanie i przekazanie odpowiedniego środka.

       

      Proszę rodziców o dostosowanie się do przedstawionego planu wycieczki i wszystkich informacji. Dla sprawnego i udanego przebiegu wycieczki.

     • Przedszkolna wycieczka

     • Na środę 16 maja została zaplanowana Wycieczka do Rud Raciborskich,

      w programie:

      - przejazd kolejką wąskotorową po terenie parku krajobrazowego

      - przejaz do Zespołu Klasztorno - Pałacowo - Parkowego

      - Warsztaty w podziemiachpocysterskich (tworzenie autorskich rysunków w formie przyinek lub magnesów na lodówkę)

      - prezentacja jak zrobić duże bańki mydlane

      - zabawy na świerzym powietrzu (plac zabaw, mini park linowy)

      Koszt wycieczki 50zł

       

       

     • Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

     • 10 kwietnia 2018r.

      godzina 9:00

      1.Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych

      - Otwarcie strony dla rodziców

      - Potwierdzenie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania w dniach:

      10.04.2018r. w godzinach 9:00 do 16:00

      11.04.2018r. - 16.04.2018r. w godzinach od 8:00 do 16:00

      17.04.2018r. w godzinach od 8:00 do 15:00

       

      2.Lista kandydatów zakwalifikowanych

      - Przedszkole tablica ogłoszeń

       

       

    • Nabór do przedszkola na rok szkolny 2018/2019
     • Nabór do przedszkola na rok szkolny 2018/2019

     • Informacja dla rodziców dzieci, które będą podlegały rekrutacji.

      Nabór do przedszkola dla nowych dzieci na rok szkolny 2018/2019

      będzie trwać od 6 marca 2018 od godz. 9:00

      do 20 marca 2018 do godz. 15:00.

       

      Rodzice będą mogli w tym czasie złożyć wniosek o przyjęcie dziecka

      do wybranego przedszkola drogą elektroniczną 

      lub osobiście w sekretariacie przedszkola.

       

      Strona internetowa do rekrutacji:

      www.chorzow.przedszkola.vnabor.pl

       

      Osobiście w sekretariacie przedszkola deklaracje można składać:

      w dniu 6 marca 2018 od godz.9:00 do 16:00

      od 7 marca 2018 do 19 marca 2018 od godz. 8:00 do 16:00

      oraz 20 marca 2018 od godz. 8:00 do 15:00

    • Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019
     • Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

     • Szanowni Rodzice,

      nadszedł czas rekrutacji na rok szkolny 2018/2019.

      Rodzice dzieci z roczników 2012, 2013, 2014 jeżeli wyrażają wolę

      uczęszczania dzieci do naszego Przedszkola w roku szkolnym 2018/2019

      są zobowiązani do wypelnienia

      "Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego"

      (nie składacie już Państwo wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola).

      Deklarację proszę pobrać i wypełnioną oddać u Pań w szatni

      w terminie od 19 lutego 2018r. do 23 lutego 2018r.

      Niezłożenie deklaracji we wskazanym terminie będzie równoznaczne

      z rezygnacją uczęszczania dziecka do naszego Przedszkola.

    • Bal Karnawałowy
     • Bal Karnawałowy

     • Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami

      na Bal Karnawałowy,

      ktory odbędzie się 8 stycznia 2018r.

      (tj.poniedziałek) o godz. 16:30

      w MDK "Batory".

      Prosimy o zabranie ze sobą:

      dużo usmiechu,

      dobrego humoru

      i stroju karnawałowego!

      laughlaughlaugh

    • Dzień Pluszowego Misia!
     • Dzień Pluszowego Misia!

     • W dniu 28 listopada 2017r.

      (tj. wtorek)

      w naszym przedszkolu odbędzie się 

      Dzień Pluszowego Misia.

      W tym dniu każde dziecko

      ma zabrać ze sobą do przedszkola 

      pluszowego misia.

       

    • Dzień Edukacji Narodowej
     • Dzień Edukacji Narodowej

     • 16 października 2017r. tj. poniedziałek

      w naszym przedszkolu odbędzie się

      Dzień Edukacji Narodowej 

      z udziałem zaproszonych gości.

      Prosimy o odświętny ubior dzieci.

  • Kontakty

   • Przedszkole nr 8
   • p8@chorzow.eu
   • (+32) 2465091 Godziny otwarcia Przedszkola: 6.00 -17.00
   • ul. Kochanowskiego 18 41-506 Chorzów Poland
   • p8@chorzow.eu
   • 6.00 - 17.00
   • p8_dyrektor@chorzow.eu
   • /przedszkole8chorzow/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych